• Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis
 • Alt kategori eklenmemis

Sık kullanılan tanıların ICD-10 kodları

      Sık kullanılan tanıların ICD-10 kodları

30 Ekim 2009, 14:19   |   
28280 defa okundu.   |   
  Kategori : SİZE ÖZEL   |   

ICD-10 SIK KULLANILANLAR

 
A
Ağız kuruluğu R68.2
Akut böbrek yetmezlikleri N17.8
Akut mide ülseri K25.3
Akut sinüzit J01.9
Allerjik kontakt dermatit L23.9
Allerjik rinit J30.4
Anal fissür K60.0
Anemi, tanımlanmamış D64.9
Anksiyete bozukluğu F41.9
Artroz M19
Astım, alerjik J45.0
Aterosklerotik kalp hastalığı I25.1
Atrial fibrilasyon ve flutter I48

B
Baş ağrısı sendromları diğer G44.8
Bağ dokusunun sistemik tutulumu, t M35.9
Behçet hastalığı M35.2
Benign prostat hiperplazisi N40
Boğaz ağrısı R07.0
Bulantı ve kusma R11

Ç
Çarpıntı R00.2

D
Demir eksikliği anemisi, t D50.9
Dermatit, t L30.9
Dispepsi K30
Dorsopati, t M53.99

F
Farenjit J02.9
Fibromiyalji M79.7

G
Gastroduodenit, t K29.9
Gastroenterit ve kolit, enfektif olmyn K52.9
Gastro-özofajial reflü hastalığı K21.9
Geçirilmiş miyokard enfarktüsü I25.2
Gestasyonel Diyabet O24.4
Gebeliğe bağlı hipertansiyon O13
Gingivit K05.0
Göğüs ağrısı, t R07.4

H
Hematüri, t R31
Hemoroidler, I84.5
Hipertansiyon I10
Hiperlipidemi E78.4
Hipertiroidizm, t E05.9
Hipotroidizm, t E03.9
Hiperürisemi E79.0

 İ
İnsülin bağımlı DM E10.8
İnsülin bağımlı olmayan DM E11.8
İntersitisyel pulmoner hastalık, t J84.9
İntervertebral disk bozuklukları, t M51.9
İrritabl barsak sendromu K58

K
Kabızlık K59.0
Karaciğer fonk test anormal sonuçları R94.5
Karaciğer fibroz ve sirozu K74
Karın ağrısı diğer ve t R10.4
Karotid arterin oklüzyon ve stenozu I65.2
Kaşeksi R64
Kırgınlık ve yorgunluk R53
Koagülasyon bozukluğu, t D68.9
Konjestif kalp yetmezliği I50.0
Kronik böbrek yetmezlikleri N18.8
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, t J44.9
Kronik viral hepatit B B18.1
Kronik viral hepatit C B18.2

M
Miyalji M79.1

O
Obezite, t E66.9
Ortostatik hipotansiyon I95.1
Osteoartroz (Primer yaygın) M15.0

Ö
Ödem, t R60.9
Öksürük R05

P
Peptik ülser (Kronik) K27.7
Periferik arter aterosklerozu I70.2
Plevra efüzyonu J90
Pnömoni, tanımlanmamış J18.9
Portal hipertansiyon K76.6
Postmenapozal osteoporoz M81.0
Proteinüri (İzole) R80

R
Renal kolik, t N23
Romatoid artrit M05.3

S
SVO (Geçirilmiş) I69.4
Sistemik lupus eritematozus, t M32.9
Sistit N30.0

T
Tirotoksikoz, t E05.9
Toksik olmayan multinodüler guatr E04.2

V
Vertigo R42
Vitamin B12 eksikliği anemisi, t D51.9
Vitamin eksikliği, t E56.9

Yazdyrylabilir Sayfa Yazdirilabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

SİZE ÖZEL

En Çok Okunan Haberler

YAZARLAR